Is Bieden met Zekerheid voor alle woningen geschikt?